Politik for personoplysninger

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores deltagere og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger:

Sommerstævnet v. de fire arrangerende organisationer:

Evangelisk Frikirke Danmark                        Baptistkirken i Danmark
Borrevejlevej 26                                                  Lærdalsgade 7, st.tv.
4000 Roskilde                                                      2300 København S
CVR 66741710                                                      CVR 62756616

Evangelisk Frikirkes Børn og Unge             Baptisternes Børne- & Ungdomsforbund
Borrevejlevej 26                                                  Fælledvej 16
4000 Roskilde                                                      7200 Grindsted
CVR 11118976                                                      CVR 28536364

Stævnekoordinator: Pia Rosendahl Daugaard, tlf. 61 68 10 75, e-mail: pia.rosda@gmail.com

Aktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Tilmelding til Sommerstævne

Når du tilmelder dig Sommerstævnet, så afgiver du de personoplysninger, som er nødvendige for vores behandling af tilmeldingen, opdeling af deltagerne i grupper mv.
E-mailadresse og telefonnummer kan blive brugt til at kontakte dig, hvis der er spørgsmål til din tilmelding.
E-mailadresse kan blive brugt til at kontakte dig vedr. informationer om stævnet, og evt. stævnet året efter, samt til henvendelse vedr. evaluering af stævnet.
Oplysningerne slettes et år efter stævnets afholdelse. Du kan ved henvendelse til arrangørerne få slettet dine oplysninger, når stævnet er afholdt.

Oplysningerne er (afhængig af hvilket spor, du tilmelder dig):
Navn og adresse, telefon, e-mail, menighed, alder/klassetrin
Oplysningerne udleveres ikke til tredjemand, og opbevares betryggende.

Databehandlere

Tilmeldingssystemet hostes og supporteres af firmaet YouTech Aps, som sikrer at data opbevares sikkert, og inden for EU/EØS.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: Ret til indsigt i det registrerede, ret til berigtigelse, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse og ret til sletning.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.